آسان انتخاب کنید

اخذ مجوز و شرایط کار در ترکیه

اجازه کار در ترکیه

در قانونی اساسی ترکیه حق اشتغال تعریف شده و برای همه‌ی افراد به رسمیت شناخته شده است. اما برای اینکه بتوانید در ترکیه کار کنید، اخذ مجوز کار الزامی است.

یکی از مهم ترین کارها برای برای کار کردن در ترکیه، ایجاد کسب و کار خودتان است.

به عنوان تبعه خارجی قبل از اشتغال به هر کاری در ترکیه، باید مجوز کار توسط وزارت کار و تامین اجتماعی صادر میشود را دریافت کنید.

اخذ مجوز و شرایط کار در ترکیه

روش های دریافت اجازه کار در ترکیه

ارائه درخواست به دو شکل از داخل و خارج از کشور از طریق دفتر کار یا کارگاه و یا کارخانه یا شرکت انجام میشود.

اگر با هدف کار کردن قصد دارید به ترکیه سفر کنید، با مراجعه به نمایندگی خارجی ترکیه در کشوری که اقامت دارید درخواست بدهید.

لطفا توجه داشته باشید که هنگام مراجعه به دفتر نمایندگی خارجی کشور ترکیه باید قرار داد کاری در ترکیه با کارگاه، کارخانه و شرکت منعقد کرده اید را ارائه دهید. بعد از مراجعه یک شماره مرجع به شما داده میشود. این شماره به محل کار مورد نظرتان در ترکیه فرستاده میشود و از آن ها میخواهند که به نام شما برای گرفتن مجوز کار اقدان کنند و بعد محل کار یا شرکت میتواند به طور آنلاین برای گرفتن اجازه کار به نام شما اقدام کند‌.

اطلاعات مهم در مورد مجوز کار در ترکیه:

 1. برای اجازه کار باید قرارداد کار را با کارفرمای خود را امضا کنید. مخارج و هزینه های درخواست مجوز کار به عهده کارفرماست و کار فرما نمیتواند این مخارج را از شما بگیرد و یا شما را مجبور به پرداخت کند.
 2. اگر برای تجدید مجوز کار درخواست کردید، ۴۵ روز بعد از پایان مهلت مجوز کار فعلیتان در همان محل کار و یا همان شغل میتوانید مشغول به کار شوید.
 3. به کارفرما هایی که اتباع خارجی را بدون مجوز کار اشتغال داده اند، برای هر تبعه خارجی به طور جداگانه مجازات مادی تعلق میگیرد. اتباع خارجی که با مجوز کار مشغول فعالیت هستند از حقوق و مسئولیت های یکسان با شهروندان ترکیه برخوردارند.
اخذ مجوز و شرایط کار در ترکیه

شرایط و نحوه پیدا کردن کار از طریق مراجع رسمی در ترکیه

برای کار در ترکیه ۳ نوع اجازه پیش بینی شده است. این گروه ها شامل:

 1. اجازه کار مدت دار
 2. نامحدود برای کارکنان مستقل و وابسته
 3. موارد استثنایی

اجازه کار مدت دار در ترکیه

مدت اعتبار اجازه کار مدت دار براساس قرارداد کار، یک ساله و برای کار در محل مشخص و حرفه خاصی صادر میشود. پس از پایان کار، اجازه کار برای همان شغل و محل کار برای سه سال دیگر تمدید میشود. پس از سه سال هم این مجوز تا شش سال میتواند تمدید شود.

اجازه کار دائم در ترکیه

در صورتی که یک تبعه خارجی حداقل ۸ سال به طور مداوم در ترکیه اقامت داشته و شاغل باشد، اجازه کار دائم بدون در نظر گرفتن شرایط اشتغال در ترکیه و بدون محدودیت جغرافیایی صادر میشود.

اجازه کار مستقل در ترکیه

برای خارجی هایی که حداقل ۵ سال در ترکیه به صورت مداوم اقامت داشته باشند و در صورتی که این مدت پیش کارفرمایی کار نداشته باشد، مجوز کار مستقل صادر میشود.

اجازه کار استثنایی در ترکیه

شرایط گرفتن مجوز کار استثنایی با قانون محدود شده است. اجازه کار این افراد از کارکنان مستقل و وابسته متمایز است و از نظر زمان محدودیت ندارد.

تمدید مجوز کار در ترکیه

برای تمدید اجازه کار دو ماه پیش از پایان مدت اعتبار یا حداکثر ۱۵ روز پس از پایان مدت مجوز کار، باید به وزارت کار مراجعه شود. وزارت کار هم مکلف است که حداکثر ظرف ۹۰ روز به پرونده متقاضی رسیدگی کند و نتیجه را اعلام کند. اما در صورتی که مدارک ناقص باشند، این مدت پس از تکمیل پرونده تا ۹۰ روز دیگر تمدید میشود. وزارت کار میتواند از منابع امنیتی درباره شخص مورد نظر تحقیق کند.

پس از پایان کار بررسی پرونده، وزارت کار میتواند درخواست را بپذیرد و یا رد کند.

اخذ مجوز و شرایط کار در ترکیه

شرایط پس از تایید درخواست اجازه کار در ترکیه

در صورتی که وزارت کار درخواست را تایید کند، متقاضیانی که از دفاتر نمایندگی ترکیه در خارج از کشور مراجعه کرده باشند، باید ویزای کار از همان محل دریافت داشته کنند و به اداره اتباع خارجی در ترکیه مراجعه کنند‌ و متقاضیانی که از داخل ترکیه مراجعه کرده اند، مستقیماً میتوانند به اداره اتباع خارجی در ترکیه در آن استان مراجعه کنند.

شرایط پس از رد درخواست اجازه کار در ترکیه

در صورتی که درخواست اشتغال در ترکیه رد شده باشد، متقاضی میتواند ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ نتیجه پ، درخواست تجدید نظر و به نتیجه اعتراض کند. درصورتی که وزارت کار به اعتراض پاسخ منفی دهد، متقاضی میتواند به دادگاه شکایت کند.

اخذ مجوز و شرایط کار در ترکیه

ایش کور در ترکیه چیست؟

ایش کور سازمان رسمی‌ است که امور و مراحل مربوط به کاریابی و آموزش های مربوط به کار را برای افرادی که دنبال کار هستند انجام میدهد. در ترکیه اتباع خارجی هم میتوانند وارد سیستم ایشکور شوند.

اگر شماره شناسایی خارجی یا همان کیملیک داشته باشید میتوانید با ثبت نام کردن از طریق سایت اینترنتی ایشکور و همینطور از طریق مدیریت اداره استانی سازمان کار و اشتغال استان محل اقامتتان از همه خدماتی که ایش کور ارائه میدهد، بهره مند شوید.

شرایط استفاده پناهنده ها از ایش کور در ترکیه

اگر در ترکیه تحت حمایت موقت زندگی میکنید هم میتوانید پس از اتمام حداقل ۶ ماه از شروع حمایت موقت، در دوره ها، کلاس ها و برنامه هایی که ایش کور برگزار میکند شرکت کنید.

خدمات اساسی ایش کور در ترکیه چیست؟

 • پشتیبانی از افرادی که دنبال کار هستند،
 • خدمات مشاوره‌ی حرفه ای کاری و شغلی،
 • پرداخت حقوق برای افراد بیکار تحت عنوان بیمه بیکاری،
 • ایجاد کسب و کار معلولین و محکومین،
 • آموزش و آماده سازی معلولین برای ورود به بازار کار،
 • ارائه دوره های آموزشی حرفه ای،
 • دوره های کار آفرینی و دوره های آموزش در محل کار برای بیکاران ثبت نام شده در ایشکور و کسانی که میخواهند وضعیت شغلیشان را بهبود ببخشند و پیشرفت کنند.
 • دوره های آموزشی حرفه ای:

این دوره ها به منظور افزایش کیفیت حرفه ای برای افرادی که فاقد شغل هستند و ایجاد فرصت های شغلی برایشان در نظر گرفته شده است.

 • دوره های آموزشی در محل کار:
اخذ مجوز و شرایط کار در ترکیه

این دوره ها با هدف کسب تجربه‌ی حرفه ای برای افراد فاقد شغل، مجرب شدن آن ها در موارد اجرایی، ارائه میشود. افرادی که در این دوره ها شرکت میکنند آموزش در محل کار را پیش کار فرما دریافت میکنند‌ همانطور که آن ها میتوانند کارفرما را شخصاً پیدا کنند ، میتوانند برای پیدا کردن کارفرما به ایش کور هم درخواست بدهند.

 • برنامه های آموزشی کار آفرینی:

این برنامه برای کمک به افراد ثبت شده در سازمان برای ایجاد کسب و کار و رشد و توسعه آن ها اجرا میشود.

در شروع کار در ترکیه باید به یکسری نکات توجه شود:

بعد از پیدا کردن یک شغل که مطابق معیار های مورد نظرتان است، باید برخی اصول را رعایت کنید.

 • اگر مدت زمان قرار داد کاری شما در کاری که شروع کرده اید کمتر از یک سال است، امضا کردن قرار داد کار به صورت کتبی الزامی نیست ولی درصورتی که مدت قرار داد کاری شما مدت زمان بیشتری را شامل میشود قرار داد کتبی ضروری است.
 • البته هنگام عقد قرار داد کاری باید شرایط قرار داد را به دقت مطالعه کنید. به ویژه مسائلی مانند شرح وظایف، محل کار، دستمزد و حقوقتان. همچنین شما قطعاً باید یک نسخه از قرار داد را دریافت کنید.
 • دوره آزمایشی حداکثر دوماه از زمان شروع کار است. کار فرمای شما ملزم به پرداخت حقوق، دستمزد و حق بیمه‌ی شما در طول دوره آموزشی است.
 • مدت زمان کار قانونی تمام وقت در ترکیه ۴۵ ساعت در هفته است. در صورتی که ۴۵ ساعت در هفته مشغول به کار باشید، مستحق دریافت حداقل دستمزد هستید.

حداقل دستمزد در ترکیه

حداقل دستمزد به صورت سالانه تعیین میشود. در صورتی که ساعات کار هفتگی شما بیشتر از ۴۵ ساعت باشد، کارفرمای شما موظف است اضافه کاری پرداخت کند.

حقوق یک خارجی در ترکیه در سال 2021 چقدره؟

انواع مرخصی در ترکیه

شما مرخصی های مختلفی دارید. مثل هر فرد شاغلی مرخصی قانونی دارید. از زمان شروع به کار مرخصی سالانه به شما تعلق میگیرد. دوره آزمایشی هم مشمول این مدت است.

همچنین طول مدت زمان مرخصی سالیانه شما بسته به طول مدت زمان اشتغالتان متغیر است . اگر در یک محل کار بین ۱تا ۵ سال کار کرده باشید حداقل ۱۴ روز، بین ۵ تا ۱۵ سال حداقل ۲۰ روز و اگر بیشتر از ۱۵ سال کار کرده باشید حداقل ۲۶ روز مرخصی سالانه خواهید داشت. اگر از کارتان بدون استفاده از مرخصی سالانه استعفا بدهید و یا اخراج شوید، کارفرما باید دستمزد مدت زمان معادل با مرخصی شما را پرداخت کند.

اخذ مجوز و شرایط کار در ترکیه

زمان های استراحت کاری در ترکیه

حداقل ۱۵ دقیقه برای ۴ ساعت کار یا کمتر، نیم ساعت برای بین ۴ تا ۷.۵ ساعت و برای بیش از ۷.۵ ساعت کار باید ۱ ساعت زمان استراحت درنظر گرفته شود.

نکات مهم کاری دیگر در ترکیه

 • در ترکیه دستمزد ها در اواسط سال بر اساس تورم آن دوره بازنگری میشود و مبالغی به عنوان جبران ضرر تورمی هم به کارخانه پرداخت میشود. به همین دلیل در صورت افزایش تورم، کارکنان متضرر نمیشوند.

مدت اعتبار مجوز کار موقت در ترکیه

مجوز کار موقت را فقط از طرف کارفرما یا از طرف موسسات واسطه میشود گرفت. یعنی کارمند خارجی نمیتواند خودش درخواست اجازه موقت کار بکند. با درخواست اولیه حداکثر یک سال اجازه‌ی کار معتبر صادر میشود.

بعد از اولین دوره یک ساله متقاضی میتواند درخواست تمدید پروانه کار بدهد. اگر درخواست تمدید مجوز اجازه‌ی کار، مثبت ارزیابی شود متقاضی میتواند برای اولین درخواست تمدید تا ۲ سال مجوز کار بگیرد و حداکثر سه سال برای برنامه‌ی تمدید بعدی اقدام کن. بنابر این میتوان حداکثر ۶ سال با اجازه‌ی موقت کار کرد.

مدت اعتبار مجوز کار طولانی مدت و مجوز کار دائم

به کسانی که اجازه‌ی اقامت طولانی مدت داده میشود و یا افرادی که حداقل ۸ سال اجازه کار قانونی داشتند، میتوانند درخواست اجازه کار دائم دهند. اجازه کار دائمی تمام مزایای اجازه اقامت طولانی در ترکیه را به شما میدهد. بر همین اساس افرادی که پروانه اجازه کار دائمی دارند، تقریبا از تمام حقوق شهروندیِ شهروندان ترکیه برخوردارند.

مجوز کار مستقل در ترکیه

مجوز مستقل کار برای کسانی صادر میشود که حداقل ۵ سال به طور مداوم در ترکیه زندگی میکنند. رشد اقتصادی ایجاد میکنند و تاثیر مثبتی در اشتغال دارند.

مجوز کار ویژه در ترکیه

علاوه بر همه این مجوز های کاری، نوع خاصی از مجوز کار وجود دارد که به آن کارت فیروزه ای میگویند.

کارت فیروزه ای به خارجی هایی که تحصیلات کافی و تجربه شغلی دارند و سهمی در فناوری، اشتغال و اقتصاد ترکیه دارند داده میشوند. کارت فیروزه ای تمام مزایای جواز کار دائمی را دارد. در نتیجه کسانی که کارت فیروزه ای دارند میتوانند تقریباً از همه حقوقی که برای شهروندان ترکیه اعم از تامین اجتماعی، پرداخت بیکاری و… اعطاء میشود، بهره مند شوند. خارجی ها هم میتوانند از طریق خودشان یا از طریق کارفرماشان از کارت فیروزه ای استفاده کنند.

اخذ مجوز و شرایط کار در ترکیه

پرسش و پاسخ

۱: بعد از اینکه اجازه کار من صادر شد، آیا به مجوز اقامت هم نیاز دارم؟

مجوز های کاری صادر شده توسط وزارت کار، خدمات اجتماعی و خانواده و یا توسط نهاد های دولتی و سازمان های مجاز تا زمانی که معتبر هستند به عنوان مجوز اقامت قابل قبول هستند. تاریخ انقضای مجوز کار همان تاریخ انقضای مجوز اقامت است.

۲: من تاریخ مجوز کارم در حال اتمام است، آیا میتوانم برای مجوز اقامت درخواست دهم؟

شما میتوانید در مدت ۶۰روز قبل از پایان مجوز کار درخواست اجازه اقامت را بدهید. یعنی ۶۰ روز باید از زمان اجازه کار شما مانده باشد تا بتوانید درخواست اجازه اقامت دهید.

۳: هنگام ابطال مجوز کارم آیا مجوز اقامت من هم باطل میشود؟

از آنجایی که مجوز کار خودش به عنوان یک مجوز اقامت حساب میشود و تا زمانی که مدت دارد شما نیازی به گرفتم مجوز اقامت ندارید اما اگر یک تبعه خارجی هم اجازه کار و هم اقامت را داشته باشد، اگر اجازه کارش هم لغو شود حق اقاماش محفوظ لست.

۴: مجوز اجازه کار دارم، آیا میتوانم در ترکیه تحصیل کنم؟

اتباع خارجی که دارای مجوز کار هستند در صورت داشتن مجوز اقامت دانشجویی با مجوز کار میتوانند از حقوق ارائه شده با مجوز دانشجویی هم بهره مند شوند.

۵: برای درخواست اجازه کار چند ماه نیاز دارم که مجوز اقامت داشته باشم؟

در صورت درخواست مجوز کار شما باید حداقل ۶ ماه از اقامتتان مانده باشد که در این صورت میتوانید به وزارت کار، خانواده و خدمات اجتماعی مراجعه کنید

۶: من در ترکیه دانشجو هستم. آیا میتوانم برای درخواست اجازه کار اقدام کنم؟

در ترکیه دانشجویان در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با اخذ مجوز کار میتوانند کار هم بکنند.

۷: آیا برای دریافت اجازه کار در ترکیه داشتن پیشنهاد کاری لازم است؟

بله، برای دریافت اجازه کار در ترکیه، شما باید از یک کارفرما پیشنهاد کاری داشته باشید تا مجوز کار دریافت کنید‌.

۸: آیا کار در ترکیه بدون مدرک تحصیلی هم امکان پذیر است؟

در صورتی که پیشنهاد شغلی داشته باشید بله، اما افرادی که دارای تحصیلات یا مهارت خاصی هستند شانس بیشتری برای پیدا کردن شغل دارند.

۹: حداقل میزان حقوق نیروی کار در ترکیه چقدر است؟

میزان حقوق بستگی به شغل دارد در مشاغل مختلف متفاوت است. ولی حداقل میزان حقوق ۲۲۰۰ لیر است.

4/5 - (1 امتیاز)

پیوست به گفتگو

مقایسه ملک ها

مقایسه