آسان انتخاب کنید

پرداخت ھزینه مجوز درخواست اقامت در ترکیه به صورت اینترنتی امکان‌پذیر شد

پرداخت ھزینه مجوز درخواست اقامت در ترکیه به صورت اینترنتی امکان‌پذیر شد
پرداخت ھزینه مجوز درخواست اقامت در ترکیه به صورت اینترنتی امکان‌پذیر شد

پرداخت ھزینه مجوز درخواست اقامت در ترکیه به صورت اینترنتی امکان‌پذیر شد

در چارچوب مبارزه با ویروس کرونا در محدوده تدابیر اخذ شده توسط ریاست اداره درآمد امکان پرداخت ھزینه‌ھا بدون نیاز به مراجعه به صندوق‌ھای اداره دارایی از طریق اینترنت امکان‌پذیر شده است.

در این چارچوب، با استفاده از شماره‌ای که پس از درخواست اقامت الکترونیکی ایجاد می‌شود، از طریق اداره مالیات تعاملی امکان پرداخت هزینه‌ها وجود خواهد داشت.

برای پرداخت هزینه‌های درخواست اقامت متقاضیان می‌توانند از طریق وبسایت ivd.gib.gov.tr اقدام کنند./اداره مهاجرت

به این مطب امتیاز بدهید

مقایسه ملک ها

مقایسه