آسان انتخاب کنید

سیلا

سیلا

روزهای کرونایی سیلا و همسر ایرانی الاصلش

❌روزهای کرونایی سیلا و همسر ایرانی الاصلش 🔻خواننده مشهور ترکیه، سیلا، به همراه همسر ایرانی الاصلش خزر عمانی، در روزهای قرنطینه به همراه هم آشپزی می‌کنند. 🔹خزر عمانی که یکی از آشپزهای شناخته شده ترکیه است، در خصوص...

مقایسه ملک ها

مقایسه