آسان انتخاب کنید

ایمیرزالی اوغلو

ایمیرزالی اوغلو

هدیه گران‌قیمت 150 هزار لیری کنان ایمیرزالی اوغلو به همسرش

❌هدیه گران‌قیمت ایمیرزالی اوغلو به همسرش 🔻کنان ایمیرزالی اوغلو بازیگر مشهور ترکیه که 4 سال پیش با سینم کوبال ازدواج کرده بود، به مناسبت بارداری همسرش هدیه‌ای گرانقیمت برای وی خرید. 🔹ایمیرزالی اوغلو هم به مناسبت...

مقایسه ملک ها

مقایسه