آسان انتخاب کنید

براساس یک گزارش اطلاعاتی افشا شده، چین عمدا شواهد آزمایشگاهی ویروس کرونا را نابود کرده

ویروس کرونا

❌❌❌براساس یک گزارش اطلاعاتی افشا شده، چین عمدا شواهد آزمایشگاهی ویروس کرونا را نابود کرده و از ارائه نمونه به دانشمندان بین المللی که هم اکنون در حال کار روی واکسن این بیماری هستند، امتناع کردە است.

سندی ۱۵ صفحه ای که روز شنبه توسط آژانس های اطلاعاتی در استرالیا، بریتانیا، ایالات متحده، نیوزیلند و کانادا منتشر شده است نشان میدهد چین با پنهانکاری در مورد مسری بودن این ویروس کشنده دروغ گفته و اقدام به سرکوب پزشکان محلی(افشاگران) کرده است.

سندی که تصریح میکند نگرش چینی ها (نقض) توهین به شفافیت بین المللی است که منجر به کشته شدن ۲۳۸ هزار نفر تا تاریخ دوم می شده است.

به این مطب امتیاز بدهید

مقایسه ملک ها

مقایسه