آسان انتخاب کنید

اگر چیزی خوب پیش نمیرود شاید زمان آن رسیده است که راه را تغییر دهیم

اگر چیزی خوب پیش نرود شاید زمان آن رسیده است که راه را تغییر دهیم .

جملات ناب

به این مطب امتیاز بدهید

مقایسه ملک ها

مقایسه